Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky


 • Na veškeré balíčky je možné vystavit dárkovou poukázku platnou 6 měsíců od vystavení. Poukaz je přenosný, pokud uplyne jeho lhůta platnosti, nárok na focení zaniká. Poukazy jsou zasílány buď elektronicky, poštou (+ 50 Kč) nebo osobní předání. Doporučuji objednání termínu na focení minimálně 1 měsíc dopředu.
 • Klient si fotografie k retuši vybírá sám ze zmenšených náhledů, které jsou zaslány do 5 pracovních dnů od focení na email prostřednictvím odkazu na internetovou úschovnu pod zaheslovaným přístupem. Tyto náhledy je zakázáno kdekoliv publikovat dle autorského zákona č. 121/2000 sb., jsou ve vlastnictví fotografa a slouží pouze k výběru fotografií k retuši. Náhledy vybírá zásadně fotograf. Klient má možnost vybrat si více fotografií nad rámec balíčku. Každá další fotografie nad rámec balíčku + 100 Kč/ks. Celý balíček obsahuje barevné varianty, včetně černobílých zdarma k balíčku jako pozornost od fotografa v počtu dle jeho uvážení.
  (svateb se netýká)
 • Výsledný balíček je zaslán elektronickou formou přes portál jeden z portálu internetové úschovny na Váš email.
 • Platba za služby je splatná ihned po nafocení, veškeré další doplatky za služby nad rámec balíčku po jejich objednání. U svatebního focení je vybírána rezervační záloha, tato záloha je vratná pouze v případě, že klient oznámení zrušení objednaného termínu 2 měsíce před rezervovaným termínem. Pokud dojde ke zrušení objednaného termínu focení v pozdější době, klient ztrácí nárok na vracení zálohy. S klientem je možno se domluvit na jiném termínu focení, pokud tento termín není již rezervován.
 • Dodací lhůta všech typů focení (kromě svateb) je 1-3 týdny. Tato lhůta běží od doby, kdy klient zašle svůj seznam fotografií k retuši fotografovi. Pokud je potřeba fotografie obdržet dříve je nutné to sdělit fotografovi.
 • Klient obdrží fotografie v jpeg formátu v plném rozlišení, jiný formát není možný.
 • Neupravené fotografie neposkytuji, odevzdané zakázky (v jpeg) archivuji po dobu max. 6 měsíců, svatební zakázky po dobu max. 1 roku.
 • Retuší fotografií se rozumí úprava jasu, kontrastu, ořez, odstranění základních vad – akné, modřiny apod.) Úpravy nad rámec reality jako je vyhlazování velmi viditelných vrásek, zeštíhlování, vytváření vizáže atd. je zpoplatněno 200,-Kč/fotka.
 • V rámci hladkého průběhu focení je klient i fotograf povinen dorazit včas na domluvené focení. Většinou po sobě navazují další zakázky, které by posunem byly narušené. Pokud se opozdí klient více jak o 30 minut, fotograf má právo focení zrušit anebo o dobu čekání zkrátit focení. Pokud se opozdí fotograf o více jak 30 minut bez omluvy, klient má právo na 2 fotografii navíc k balíčku jako kompenzaci.
 • Dojezd na místo focení do 10km zdarma, cestovné poté činí 5 Kč/km.
 • Objednáním na focení automaticky potvrzujete přijetí těchto podmínek a jejich srozumění s nimi.
 • Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel,  propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.
 • Zákazník má právo na reklamaci retušovaných fotek a to nejlépe ihned po jejich obdržení (buď v elektronické podobě nebo vytištěné) a však nejpozději do 6 měsíců od převzetí hotového díla, dle reklamačního řádu. Reklamace musí být podána písemně. Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvod k reklamaci. V případě, že klient využije třetích stran k vytištění fotografií, které obdržel v elektronické podobě a je nespokojený s výslednou podobo vytištěného snímku, fotograf není odpovědný za vzniklou finanční újmu a není povinen tuto finanční újmu jakkoliv klientovy kompenzovat. Klient je povinný před tiskem fotografií si je v elektronické podobě prohlédnout a v případě nespokojenosti provést reklamaci u fotografa.
 • Některé všeobecné podmínky u svatebního fotografování je upraveno smlouvou o provedení díla, která se sepisuje s klientem.
 • Klient objednáním služeb souhlasí s těmito podmínkami a je s nimi srozuměn.